Žiri je odlučio o najboljim hrvatskim stranicama. Pogledaj pobjednike.

Riječ organizatora

e-uprava: imperativ moderne uprave 21. stoljeća

Od svih se aktera očekuje preuzimanje odgovornosti za dio procesa kako bi se komponente sustava umrežene uprave radile na temelju zahtjeva korisnika

piše: Igor Lučić, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za e-Hrvatsku

Živimo u vremenu brojnih političkih, gospodarskih i društvenih izazova. I dok se pronalaze načini njihova prevladavanja, istovremeno rastu očekivanja javnosti da upravo u ovom trenutku trebamo otvoreniju, transparentniju i učinkovitiju upravu no ikada do sad. Važan element uspjeha ove transformacije predstavlja primjena informacijskokomunikacijske tehnologije u poslovnim procesima uprave, odnosno razvoj sveobuhvatne elektroničke uprave. Pri tome više ne govorimo o informatizaciji sustava kakvu smo do sada poznavali, kojoj je u središtu IT. Provedba Strategije razvoja elektroničke uprave do 2012. godine u središte, naime, postavlja korisnike, brišući granice između organizacija i omogućavajući provedbu transformacije poslovnih procesa.

Razvoj takve umrežene uprave uvjetuje se isključivo sinergijskim djelovanjem svih aktera uključenih u ovaj proces - građana, gospodarstva i uprave. Pritom se od svakog aktera očekuje preuzimanje odgovornosti za svoj dio procesa, kako bi se komponente sustava umrežene uprave gradile na temelju zahtjeva korisnika, a ne ponude tržišta. Iz tog razloga po prvi puta ćemo definirati uvjete koje moraju zadovoljiti postojeća i nova ICT rješenja u državnoj upravi te po kojima će ICT tržište ući u tržišnu utakmicu za bolju upravu kojoj svi težimo. Želja nam je istaknuti i podržati najbolje i u tome ćemo ustrajati.