Žiri je odlučio o najboljim hrvatskim stranicama. Pogledaj pobjednike.

Riječ organizatora

Komercijalni pristup inovacijama i kreaciji

Na putu da Hrvatska postane društvo znanja izuzetno je važno privući i realizirati ona ulaganja koja donose nove tehnologije, istraživanje i razvoj, veći broj inovativnih proizvoda i usluga, edukaciju zaposlenih s posebnim naglaskom na društveno odgovorne i ekološki svjesne ulagačke projekte

piše: Sani Ljubunčić, ravnatelj Agencije za promicanje izvoza i ulaganja

Nagrada Vidi e-novation je jedna od rijetkih manifestacija na našem tržištu koje već više godina sustavno i efikasno promiču inovativnost u području informatike i elektronskog poslovanja. U ovim nagradama i svima koji su za njih nominirani jasno se vidi pogled prema naprijed koji ne gleda samo na čistu inovaciju i ideju nego također i na komercijalni pristup inovacijama i kreaciji. Ovo je jedan od snažnih pokretača razvoja ovog dijela gospodarstva u Hrvatskoj, koji će nam omogućiti bolji i brži ekonomski rast i bolju pripremljenost za ulazak u jaku konkurenciju modernoga globalnog tržišta. Vidi e-novation nagrade, kao takve, i Agenciji za promicanje izvoza i ulaganja predstavljaju odličan temelj i argument u promicanju hrvatskog izvoza te posebice u privlačenju direktnih stranih ulaganja.

Agencija za promicanje izvoza i ulaganja za svoj cilj ima prvenstveno promociju i poboljšanje ulagačkog okruženja te poticanje novih ulaganja koja su izvozno orijentirana, donose višu dodanu vrijednost, stvaraju nova radna mjesta te potiču razvoj manje razvijenih dijelova Republike Hrvatske. Na putu da Hrvatska postane društvo znanja izuzetno nam je važno privući i realizirati ona ulaganja koja donose nove tehnologije i tehnološke postupke, ulaganja u istraživanje i razvoj, veći broj inovativnih proizvoda i usluga, ulaganje u edukaciju zaposlenih s posebnim naglaskom na društveno odgovorne i ekološki svjesne ulagačke projekte.

Informacijska i komunikacijska tehnologija izuzetno su važni čimbenici razvoja i konkurentnosti svake pojedine tvrtke, ali i države. Sve važnije studije provedene u nekoliko posljednjih godina ukazuju na činjenicu da upravo informacijsko-komunikacijska tehnologija ima ključnu ulogu u ubrzavanju rasta produktivnosti, a govori se i o poprilično zanimljivim saznanjima što se tiče Hrvatske, poput onog da će ICT sektor sveukupno od kraja 2008. do početka 2013. realizirati oko 6 tisuća novih radnih mjesta te da će ICT potrošnja samo u 2009. godini biti 6.4 milijardi kuna, uz stalni rast od 4.8 posto godišnje.

U turbulentnim vremenima u kojima se trenutno nalazimo smatramo da je važno napomenuti kako ulaganja i primjena informacijskokomunikacijskih tehnologija stvaraju uvjete za brži gospodarski rast. Stoga je potrebno nastaviti i intenzivirati ulaganja u ICT sektor koji u današnjim uvjetima poslovanja ima za cilj povećavanje dodane vrijednosti kako samog poslovanja tvrtke tako i konačnog proizvoda, ali i jasniju kontrolu troškova i proizvodnje.